Zrakové vady

Myopie (krátkozrakost)

Myopie (krátkozrakost) – je oční vada způsobená prodloužením optické osy oka, nebo větším zakřivením oka. Obraz se vytváří v ohnisku před sítnicí a na sítnici nevzniká ostrý obraz. Hlavním projevem je špatná viditelnost na vzdálené předměty. Myopie se napravuje rozptylnou čočkou.

Hypermetropie (dalekozrakost)

Hypermetropie (dalekozrakost) – je způsobena nedostatečným vyklenutím čočky, čočka je zploštělá. Obraz se vytváří až v ohnisku za sítnicí a na sítnici nevzniká ostrý obraz. Lidské oko je schopno toto částečně kompenzovat zmohutňováním čočky, a proto nemusí být tato vada patrná hned. Mezi první příznaky patří pocit nepohodlného vidění a slzení při čtení. Hypermetropii korigujeme spojnými čočkami.

Astigmatismus

Astigmatismus – je refrakční vada způsobující nepřesné zaostření světla na sítnici. Vyskytuje se často společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. V tomto případě nemá rohovka kulový tvar, ale je v jedné ose nebo v obou dvou více či méně zakřivená, místo toho, aby se mohly paprsky světla ze všech směrů spojit do jednoho ohniska na sítnici, vzájemně se míjí a na sítnici se potom projeví jako různě velké a zakřivené plošky. Astigmatismus se koriguje torickými čočkami. Jsou to cylindrické čočky, které lomí světlo v jedné ose jinak než ve druhé, a tím vyrovnávájí nepravidelnost rohovky.

Presbyopie

Presbyopie – je oční vada,která se objeví u člověka s přibívajícím věkem, jako projev přirozené degeneracemateriálu oční čočky. První příznaky se projeví přibližně kolem 45. roku života. Není to oční vada v pravém slova smyslu, ale je to fyziologický důsledek stárnutí organizmu. Presbyopie se často projeví tím, že lidé mají krátké ruce při čtení. Doba nástupu obtíží zavisí na tom, jaký je zrak před jejím vznikem. Při dalekozrakosti a nošení plusových brýlí se projevují obtíže jako první, lidé si chodí pro brýle na čtení. To jsou silnější spojky než předtím. Ve vyšším věku potřebují brýle i lidé s emetropií (normální zrak), lidé kteří nenosili brýle. U krátkozrakých se projevuje vada nejpozději.